info@zeleni-grad.hr 022 332 325

Iskoristimo

Nakon što nam stvar više ne treba, prvi korak kojeg svatko od nas može napraviti jest razmisliti kako tu stvar možemo ponovno iskoristiti.

Kompostirajmo

Stavljanjem ostataka voća i povrća na hrpu načinjenu od otpalog lišća i granja ubrzat ćete proces kompostiranja, a hranjivi kompost koristit će Vašem vrtu.

Reciklirajmo

Recikliranje je svaki postupak materijalne oporabe koji uključuje izdvajanje korisnih materijala koji će zatim poslužiti za izradu novih proizvoda.

Odvojimo

Odvojeno sakupljajmo otpad na način da se ga odvajamo prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

Cjenik javne usluge

Cjenik javne usluge

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada (primjenjuje se od 1. studenog 2018. godine).

U sklopu akcije “Zasadi drvo, ne budi panj”, #ZeleniGradŠibenik zasadio je novu palmu u ulici Stjepana Radića. Potičemo ovu...
Na ulazu u grad ukupno će se posaditi oko 900 sadnica. S ponosom uređujemo naš grad kako bi našim...
eRačun je elektronički dokument u PDF-u istovjetan papirnatom računu kakav dobivate poštom,
Aktivirajte ga već danas
Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Pravne osobe mogu naručiti odvoz glomaznog otpada putem eZahtjeva.
Dokumentaciju za prijavu, odjavu ili promjenu podataka korisnika možete nam poslati putem naših stranica
Kliknite ovdje za slanje zahtjeva za provjeru Vašeg dugovanja. Nakon provjere, u najkraćem roku na Vašu mail adresu ćemo poslati iznos duga i podatke za plaćanje.
Ukoliko na računima koje zaprimite od nas nije naveden Vaš OIB (iznad šifre kupca) molimo da nam ga dostavite kako bi imali ispravne i ažurirane podatke korisnika.

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. posjeduje certifikate prema zahtjevima normi EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015, za upravljanje kvalitetom i upravljanje okolišem. Cilj uvođenja normi je bolje upravljanje procesima u tvrtki Zeleni grad Šibenik i bolja briga za okolišem, a uvođenjem certifikata podižemo standard našeg poslovanja na dobrobit naših djelatnika i korisnika.

Pregled certifikata: Sustav upravljanja okolišem | Sustav upravljanja kvalitete